вівторок, 20 лютого 2024 р.

Створення бази даних

 Створення бази даних

Базу даних можна створити на основі шаблону бази даних чи розробити власну структуру таблиць.
 
Спроєктуємо базу даних Зоопарк, у якій будуть поля: Назва Тварини, Кличка, Вік, Ряд, Родина, Раціон із типами і властивостями, які наведено:
 
Назва поляТип даних
Код ТвариниАвтонумерація
Назва ТвариниТекст
КличкаТекст
ВікЧисло
 
Зверни увагу!

Зв’язування таблиць

 Зв’язування таблиць

Щоб усунути дублювання даних, пришвидшити їх опрацювання, між таблицями реляційної бази даних, як правило, установлюють зв’язки  Наприклад, у базі даних «Зоопарк» можуть бути окремі таблиці по наявних тваринах,  по видах тварин, по їжі, якою слід забезпечити тварин тощо  Дані в них потрібно узгодити, для чого і використовують зв’язки між таблицями.  
 
Для створення зв'язків необхідно встановити відповідність величин однієї таблиці величинам з іншої таблиці. Зв'язки встановлюються через визначені користувачем поля. Для цього пов'язують ключове поле головної таблиці (зовнішній ключ) з відповідним йому полем підлеглої таблиці. Ці поля в таблицях часто мають однакові імена, але в загальному випадку це не обов'язково.
 
Зв’язування таблиць дає можливість установити зв’язок між елементами, які в них зберігаються. Перед створенням зв’язків слід налаштувати підстановки між відповідними полями.